Event Guide

Powered by:

He Manu Tīoriori

He Manu Tīoriori

When:

 • Sat 3 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 4 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 5 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 6 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 7 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 8 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 9 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 10 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 11 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 12 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 13 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 14 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 15 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 16 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 17 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 18 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 19 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 20 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 21 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 22 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 23 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 24 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 25 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 26 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 27 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 28 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 29 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 30 Jun ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 1 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 2 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 3 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 4 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 5 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 6 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 7 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 8 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 9 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 10 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 11 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 12 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 13 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 14 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 15 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 16 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 17 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 18 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 19 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 20 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 21 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 22 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 23 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 24 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 25 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 26 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 27 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 28 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 29 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 30 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 31 Jul ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 1 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 2 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 3 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 4 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 5 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 6 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 7 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 8 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 9 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 10 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 11 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 12 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 13 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 14 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 15 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 16 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 17 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 18 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 19 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 20 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 21 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 22 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 23 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 24 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 25 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 26 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 27 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 28 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 29 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 30 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 31 Aug ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 1 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 2 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 3 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 4 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 5 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 6 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 7 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 8 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 9 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 10 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 11 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 12 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 13 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 14 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 15 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 16 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 17 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 18 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 19 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 20 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 21 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 22 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 23 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 24 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 25 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 26 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 27 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 28 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 29 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 30 Sep ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 1 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 2 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 3 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 4 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 5 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 6 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 7 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 8 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 9 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 10 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 11 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 12 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 13 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 14 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 15 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 16 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 17 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 18 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 19 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 20 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 21 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 22 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 23 Oct ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 2 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 3 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 4 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 5 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 6 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 7 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 8 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 9 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 10 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 11 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 12 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 13 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 14 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 15 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 16 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 17 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 18 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 19 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 20 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 21 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 22 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 23 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 24 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 26 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 27 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 28 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 29 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 30 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 31 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 1 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 2 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 3 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 4 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 5 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 6 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 7 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 8 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 9 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 10 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 11 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 12 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 13 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 14 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 15 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 16 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 17 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 18 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 19 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 20 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 21 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 22 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 23 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 24 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 25 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 26 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 27 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 28 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 29 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 30 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Wed 31 Jan ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 1 Feb ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Fri 2 Feb ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sat 3 Feb ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Sun 4 Feb ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Mon 5 Feb ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Tue 6 Feb ’18, 10:00am – 5:00pm
 • Thu 8 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 9 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 10 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 11 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 12 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 13 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 14 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 15 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 16 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 17 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 18 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 19 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 21 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 22 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 23 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 24 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 25 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 26 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 27 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 28 Feb ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 1 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 2 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 3 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 4 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 5 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 6 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 7 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 8 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 9 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 10 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 11 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 12 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 13 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 14 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 15 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 16 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 17 Mar ’18, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 18 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 19 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 20 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 21 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 22 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 23 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 24 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 25 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 26 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 27 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 28 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 29 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 30 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 31 Mar, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 1 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 2 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 3 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 4 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 5 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 6 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 7 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 8 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 9 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 10 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 11 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 12 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 13 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 14 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 15 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 16 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 17 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 18 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 19 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 20 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 21 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 22 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 23 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 24 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 25 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 26 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 27 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 28 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 29 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 30 Apr, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 1 May, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 2 May, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 3 May, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 4 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 5 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 6 May, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 7 May, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 8 May, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 9 May, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 10 May, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 11 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 12 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 13 May, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 14 May, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 15 May, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 16 May, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 17 May, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 18 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 19 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 20 May, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 21 May, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 22 May, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 23 May, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 24 May, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 25 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 26 May, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 27 May, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 28 May, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 29 May, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 30 May, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 31 May, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 1 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 2 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 3 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 4 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 5 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 6 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 7 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 8 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 9 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 10 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 11 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 12 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 13 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 14 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 15 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 16 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 17 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 18 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 19 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 20 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 21 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 22 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 23 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 24 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 25 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 26 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 27 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 28 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 29 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 30 Jun, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 1 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 2 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 3 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 4 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 5 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 6 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 7 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 8 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 9 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 10 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 11 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 12 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 13 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 14 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 15 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Mon 16 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Tue 17 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Wed 18 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Thu 19 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Fri 20 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Sat 21 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • Sun 22 Jul, 9:30am – 5:00pm
 • View all sessions

Where:

MTG Hawke's Bay, 1 Tennyson St, Napier Show map

Restrictions:

All Ages

Ticket Information:

 • Free Admission

Website:

MTG Hawke's Bay

Traversing 100 years of Ngāti Kahungunu’s love affair with music, 'He Manu Tīoriori' features church and brass band influence through to parlour music, ragtime, jazz, rock and roll as well as country and western.

The exhibition explores how Ngāti Kahungunu has been at the forefront of it all, from the Māori Jazz Orchestras of the 1920’s and 1930’s through to the emergence of the Māori Showband era of the 1960’s and 1970’s.

'He Manu Tīoriori' portrays a diversion from, and return to, traditional styles culminating with Te Matatini, hosted by Ngāti Kahungunu in February 2017.

People who liked this also checked out

Related Events

How to get your Event listed

To have your Event appear on NZHerald Events, go to www.eventfinda.co.nz who supply the event listings for this site.

Click here to add your Event now!
Powered by:

© Copyright 2018, NZME. Publishing Limited